Autor: Patt | Tytuł: Anonim | Kategoria: MNT | Dodano: 2016.02.25 : 06.28
horus /  2016.03.03 : 22.14

Panie Komendancie, uprzejmie zawiadamia się, o możliwości zaistnienia sytuacji w której okoliczność zajścia wskazanego w paragrafie zdarzenia będzie nie do uniknięcia najprawdopodobniej. Wziąwszy pod uwagę powyższe argumenty uprasza się o wdrożenie procedury wyjątku o którym mówi ustęp 13 par. 22 ustawy. Tzn, podpisany ma na myśli wypłatę ryczałtu z góry na poczet zakupu tanich trunków, które w tej sytuacji wskazane będą. Ewentualnie rozlanie ekwiwalentu w naturze. Do rozliczenia rzecz oczywista jasna.


@-Mail do Admina
F.A.Q.
REGULAMIN
Rys histeryczny
Statut KBN
Ideologia


statystyka