Autor: horus | Tytuł: faunum profanum | Kategoria: LIP | Dodano: 2013.04.17 : 20.57
Praca w pojedynku #116 | Bressonowska koncepcja ...
Od autora: Bressonowska koncepcja decydującego momentu :)
Patt /  2013.04.21 : 13.14

Horus wskazał azymut. Wygląda, że potrzebowaliśmy dostarczenia akceptowalnego paradygmatu w rodzaju - wal w tym kierunku, nie ważne na ile lat się czujesz.
Excellent.@-Mail do Admina
F.A.Q.
REGULAMIN
Rys histeryczny
Statut KBN
Ideologia


statystyka