Autor, otwiera przed nami świat zabarwiony kresową mentalnością o charakterze poetyki regionalnej.
Obraz ten, daleki jest od konwencji dyskursu teoretycznego, ponieważ animuje swój własny świat przyśpiewek i chorągiewek sygnalizacyjnych. Nie wymaga współudziału w przedstawieniu. To subtelna, intuicyjna fotografia tego, co wyimaginowane z tym, co rzeczywiste. To jednoaktówka, która emanuje własnym blaskiem świata sfotografowanego.


Przybite dnia: 2012.07.15 : 11.37
users//.txt - There is no such a file