Desygnat
Autorka ostentacyjnie egzorcyzmuje nierzeczywistość elewacji. Chwytając i utrwalając jedyną w swym rodzaju zdumiewającą prawdę, zagwarantowała nieobecność tego, co widzimy. Sile tej nie sposób się oprzeć.
To, co potwierdzone i już całkowicie wiarygodne, wycofane jest poza granice aktualności. Zdjęcie pokazuje coś, co jest przeszłością poniechaną. Jak okienko w dachu, otwarte na wszystko, co bezpowrotnie utracone.


Przybite dnia: 2011.08.30 : 11.58
users//.txt - There is no such a file