Patrząc na taką fotografię, prawie niemożliwym jest unieruchomienie jej w miejscu odbioru. Ulokowanie jak rzeczy. Przypisanie do punktu. Większości dzieł nie da się rozpatrywać bez miejsca, w którym są, bez otoczenia gdzie są prezentowane. To środowisko gęste i mające zasadniczy wpływ na percepcję i wszelkie inne odbiory.
Wysokiej klasy gobelin lub ikona wymaga reprezentacyjnej ściany wystawowej, albowiem zasadniczy wpływ ma miejsce pokazania, fotografia natomiast wydaje się wolna od tych ograniczeń. Znika „tutaj” i ukazuje się przestrzeń. Geograficzna. Historyczna. Wzrok mimowolnie zaczyna wędrować i uwalnia się od „ulokowania” odbitki w miejscu. Oko uniezależnia się od czterech stron świata i grawitacji i momentalnie jesteśmy w magicznym „tam".
Gdzie był i być może nadal jest autor tego zdjęcia.


Przybite dnia: 2016.01.29 : 13.39
„Jeśli nie zaryzykujesz całym sobą, jeśli nie odważysz się wyjść na spotkanie nieznanego, stworzysz jedynie kopię tego, co już było, ustąpisz wobec stereotypów i fałszywych nawyków” - pisał niejeden klasyk o fotografii, postulując uwolnienie się od naturalizmu, na który fotografia często skazana jest w naszych umysłach.
Prawdą jednak będzie, że to uwolnienie może zabrać nas w ogóle ze świata fotografii, jeżeli w zamian nie będziemy mieli ładunku własnego sacrum, będącego zwierciadłem, tworzącym nieskończoną możliwość inspirowanych nami obrazowych zaistnień. Pojawiających się po kolejnym naciśnięciu spustu migawki, czyli złuszczeniu warstwy rzeczywistości.
Rozejrzyjmy się zatem w skupieniu po naszym otoczeniu. Spójrzmy na grę cieni i odbić rzucanych przez przedmioty, ludzi, sprawy nas otaczające jak uczyniła to autorka tego zdjęcia.
Nasz świat obrazów nie jest takim, jakim go zwyczajnie widzimy tylko tym, jak odciśnie go światło i jak mawiał Barthes
„nie zawsze ślad ma ten sam kształt, co ciało, które go odcisnęło, i nie zawsze powstaje z nacisku.


Przybite dnia: 2015.12.08 : 17.09
Jest pewne, że fotografia pokazuje właśnie to, co zostało przedstawione do zobaczenia, ale czynnik fantazji, interpretacji, wyświetleń wisi nad nią jak papierowy lampion targany wiatrem imaginacji raz w brak perspektyw raz w katedralny ślepy zaułek, raz w otwarte okno możliwości... Jest pewne, że autor przemycił tym obrazem rodzaj skomplikowanej ugody pomiędzy tym, co miało uchodzić za triumf kreacji a kapitulacją, która zwykle jest do istnienia przypięta. Kiedy bierze się do ręki taką fotografię, towarzyszy temu gestowi ciekawość i zamiar lektury. Zamiar często niespełniony, ale niezmienny. Szybko dowiadujemy się, co widać. Nie zawsze wiemy, co było do zobaczenia.


Przybite dnia: 2015.10.27 : 22.05
Zanim cokolwiek napisze się o tym zdjęciu, zwróćmy uwagę na gwałtowny „wjazd” autostradą ram okiennych w ten gniewny wiatr odbić, refleksów i emanacji. Czyż nie słychać narastającego w oddali huku zbliżającego się groźnego zjawiska? Czyż autor, zgubnie dla nas, nie zapragnął poznać granic przemijania śmiertelnych?
Nie. To tylko rezonans skojarzeń lub obietnica innego widoku, który tu w ramach tego zdjęcia nie zdarzy się nigdy. Pierwszy albowiem ogląd, pierwsze spojrzenie na ten obraz mówi o transcendentności chwili, więc nasze emocje są zbędne. Cokolwiek wyświetlimy sobie w wyobraźni, fotografia to początek, środek i koniec zjawiska. Rzecz, efekt, dzieło, skończone. Obejmujące w ramach zdjęcia, wszystkie przedmioty ewentualnej percepcji w komplecie.


Przybite dnia: 2015.09.06 : 18.09
Wielu poetów zapewne dopatrzyłoby się w tej fotografii pewnego romantyzmu w opuszczonych i niszczejących kamienicach skonfrontowanych z pozostałością po niegdysiejszych więziach międzyludzkich, ale autor znajduje się w punkcie, w którym historia styka się z codziennością. Właśnie tak. Otóż to. Spójrzcie na siebie samych, albowiem fotografia nigdy nie będzie niczym innym. Pospolitym, ale doprowadzonym do skrajności szacunkiem dla rzeczy widzialnych, bezlitosnym poświęceniem się rzeczywistości.

Przybite dnia: 2015.07.02 : 11.42
0 | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

@-Mail do Admina
F.A.Q.
REGULAMIN
Rys histeryczny
Statut KBN
Ideologia


statystyka