Tym razem nie napiszę nic. Praca wspaniała! Podziwiam w milczeniu...

Przybite dnia: 2008.04.26 : 00.07
users//.txt - There is no such a file