Amerykańska noc, to synonim techniki robienia zdjęć nocnych za dnia. Ale jeśli Autorka ukołysana jest w retrospekcji, to możliwe, że to zdjęcie afirmuje słowo wypowiedziane niegdyś na temat jakiegoś nieprzypadkowego tekstu. Wtedy ten świat, tu uchwycony, należałby bardziej do przeszłości niż do chwili, gdy otworzył się nań obiektyw. Fotografia zatem może obok wielu innych narzędzi ilustrować obraz, który dużo wcześniej powstał w psyche. Uzupełnić wyimaginowany scenariusz i nagle powiedzieć: - to istnieje.


Przybite dnia: 2014.03.04 : 15.39
users//.txt - There is no such a file