Drodzy kolektywni!
Ten dokument określa ramy naszej działalności. Jest napisany "na poważnie" i będzie przestrzegany. Myślę, że nie trzeba się będzie często do niego odwoływać. Ale cóż, być musi - to jest.

1.
Niniejszy dokument określa warunki korzystania z internetowego serwisu "Kolektywni" dostępnego pod adresem http://www.kolektywni.pl

2.
Do korzystania z serwisu wymagana jest akceptacja regulaminu.
Akceptacja odbywa się poprzez potwierdzenie przez użytkownika zapoznania się z regulaminem.
Zmiany w regulaminie będą udostępniane na stronie regulaminu i podawane do wiadomości w dziale "news".
Użytkowanie serwisu po nastąpieniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

3.
Serwis służy prezentacji fotografii autorskich poszczególnych użytkowników.
Publikując fotografię w serwisie użytkownik oświadcza że jest jej autorem oraz posiada zgodę na prezentację
wizerunku osób będących na fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z póĄniejszymi zmianami).
Publikacja zdjęć nie będących autorstwa użytkownika jest kategorycznie niedozwolona. W razie wykrycia takich
praktyk konto użytkownika będzie bezdyskusyjnie zablokowane, a zdjęcia co do których zaszło podejrzenie kradzieży
będą przechowywane na serwerze na wypadek innych czynności związanych z tą sprawą.

4.
Zdjęcia publikowane w serwisie nie mogą naruszać polskiego prawa i zasad użytkowania. Komentarze pod pracami
powinny być kulturalne, nie mogą obrażać innych osób, zawierać treści rasistowskich lub innych niezgodnych
z polski prawem, nie mogą być wulgarne.

5.
Serwis jest moderowany. Moderatorzy decydują większością głosów w jawnym głosowaniu o usunięciu
pracy z serwisu.
Decyzja taka WYMAGA uzasadnienia.

6.
Serwis jest niekomercyjny i jako taki nie zajmuje się zamieszczaniem i rozsyłaniem reklam i materiałów promocyjnych.
Użytkownicy zobligowani są równierz do niewykorzystywania serwisu w celach komercyjnych, zarobkowych, reklamowych.

7.
Administrator może usuwać konta użytkowników:
- nie wykazujących aktywności ponad 5 miesięcy bez uprzedniego powiadomienia administracji
o planowanym przestoju
- publikujących treści niezgodne z regulaminem, polskim prawem oraz zdjęcia nie będące autorstwa użytkownika
- prowadzących osobiste wycieczki słowne w stosunku do innych osób lub zajmujące się "biciem piany"
- naruszającego regulamin w inny sposób
Administrator może nie podawać przyczyny usunięcia konta.

8.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści publikowane w serwisie przez użytkowników
- skutki nieprawidłowego korzystania z serwisu
- utratę danych zamieszczonych przez użytkownika w serwisie
- skutki przerw w działaniu serwisu

@-Mail do Admina
F.A.Q.
REGULAMIN
Rys histeryczny
Statut KBN
Ideologia


statystyka