Nasz Klub jest ekskluzywny. I właśnie dlatego ma ekskluzywny statut. Oprócz tego że to dokument ważny, to jeszcze czytając go można się pośmiać...

Wszyscy zarejestrowani członkowie KBN podpisują się pod niniejszym obiema nogami.


1. Wstęp

1.1

Klub jest organizacją Elitarną.
Sama przynależność do Klubu jest dla członka nobilitacją.
Osoby przynależące do Klubu nie potrzebują dodatkowych korzyści.
Członek może liczyć na wsparcie moralne, wirtualne, oraz na rzeczowość i kulturę w opiniach i dyskusji.

1.2

Zarząd Klubu Bezsensownych Nóg

Główny Skryba Języka Niepojętego PHP - babaryba
Właściciel domeny i administrator serwisu www - admin_b
Najważniejszy konstultant prawny oraz główny szyfrant w jednej osobie - Lolo
Szklanooczny drapieżnik wirtualny /nie mylić z maskotką klubu/ - Lampart
Kierownik komórki rekrutacyjnej - tt73
Konsultant ds. ubrania ideologii w słowa - naga
Autor statutu i innych bezsensownych tekstów - MiguelAngelo


2. Założenia

Klub Bezsensownych Nóg, KBN, Kolektywni, NogoBracia i NogoSiostry zobowiązują się do:

2.1

W sprawach fotografii:
- Dopełnienia wszelkich starań oraz włożenia całości swej wiedzy, odczuwania oraz odrobiny absurdu w wykonywane fotografie.
- Gruntownej selekcji publikowanych prac, przez wzgląd na osoby o niskiej wytrzymałości na niedbalstwo, pstrykactwo, klub uroczych bobasów i inne, podobne zjawiska.
- Poszukiwania, konstruktywnego myślenia, patrzenia kadrem, podejmowania trudnych i kontrowersyjnych tematów, podejmowania prostych tematów, lecz patrzenia nań w sposób nieszablonowy, nietypowy, nowy i niezdrowy.

2.2

W sprawach dyskusji:
- Podejmowania dyskusji, polemiki, potyczki słownej, rozmowy, konwersacji.
- Wyrażania szczerej, przemyślanej opinii o pracach innych użytkowników.
- Stronienia od braku kultury, chamstwa, obelg, bicia piany.
- Wystrzegania się od wszelkiego rodzaju wycieczek osobistych.

2.3

W sprawach pozostałych:
- Aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu, wprowadzenia stosownej dawki bezsensu i absurdu na łama portalu.


3. Środki przymusu bezsensownego

3.1

Do dyspozycji klubowiczów oddaje się następujące narzędzia umożliwiające realizację Założeń Klubu:
- Galeria
- Forum Nogarum
- Pojedynki
- Gleba


4. Rekrutacja

4.1 - Klub ma charakter otwarty. Kandydujący dla poparcia bezsensu swojej kandydatury musi przedstawić naczelnej radzie kontrolnej trzy najbezsensowniejsze fotografie popełnione zamierzenie lub z przypadku. Poziom prac musi być wysoki, ocierać się o absurd i przypaść do gustu radzie, która skieruje podanie do komórki ds. wchłaniania absurdu. Komórka ta w niejawnym głosowaniu zadecyduje o losie podania. Rada może też w perwersyjnych przypadkach członka z ramienia partii wysunąć na czoło.

4.2 - Osoby niepublikujące zdjęć również mogą ubiegać się o członkostwo. W tym przypadku warunkiem koniecznym dla członka jest pełne wsparcie ideologiczno-moralne oraz udzielanie się w dyskusjach na forum, wyrażanie konstruktywnych opinii o dziełach innych klubowiczów, pomysłowość i niekwestionowana elokwencja.


5. Postanowienia końcowe

5.1 - W sprawach nieujętych w statucie wiążącą i rostrzygającą moc mają REGULAMIN oraz ADMINISTRATOR

5.2 - Oficjalną stroną internetową Klubu jest www.kolektywni.pl


Autor - MiguelAngelo

@-Mail do Admina
F.A.Q.
REGULAMIN
Rys histeryczny
Statut KBN
Ideologia


statystyka